+38 099 206 65 48 +357 967 377 75

Адвокат в міжнародному праві

Адвокат в міжнародному праві

Міжнародне право – це система принципів і норм, що регулюють відносини владного порядку між державами та іншими суб’єктами міжнародного спілкування. З даного визначення випливає, що найбільш суттєвими рисами міжнародного права є особливі відносини, які, в свою чергу, регулюються системою принципів і юридичних норм, і особливе коло суб’єктів, які беруть участь в міжнародному спілкуванні.

Адвокат в міжнародному праві веде міжнародні судові процеси, тобто судові справи, в яких одна зі сторін – юридична або фізична особа – проживає на території іншої держави, має там місце свого перебування або є іноземним громадянином, або іншим чином залучена в сферу міжнародних цивільних правовідносин або міжнародного бізнесу. У кожному такому випадку виникає необхідність юридичних послуг в галузі міжнародного права і процесу.

Допомога сім’ям

Один з напрямків в міжнародному праві – допомога сім’ям. Я як адвокат надаю юридичну підтримку та представлення інтересів громадян України, які виїхали на територію іноземних держав, мають такі наміри або вступили в шлюб з іноземними громадянами. Крім того, зроблю юридичну підтримку іноземним громадянам, які пов’язали свої відносини з громадянами України або мають такий намір.

Моєю перевагою є професійне знання міжнародного права, а так само юридична практика в подібній категорії справ.

Я надаю допомогу у таких справах:

 • розділ майна;
 • стягнення аліментів;
 • шлюбний договір;
 • насильство в сім’ї;
 • захист батьківських прав;
 • незаконний вивіз дітей за кордон;
 • захист прав дідусів і бабусь;
 • викрадення дітей.

Захищаю інтереси клієнтів за наступними правовими питаннями у сфері міжнародного сімейного права:

 • отримання та оформлення спадщини за кордоном і в Україні для іноземних та наших колишніх громадян;
 • розірвання змішаних шлюбів;
 • розділ майна при розірванні змішаних шлюбів, в т.ч. за кордоном;
 • суперечки про дітей при розірванні змішаних шлюбів;
 • визначення місця ПМП дітей;
 • вивезення дитини на ПМП з України або в Україну;
 • міжнародні аліменти і їх стягнення;
 • укладення шлюбу на території зарубіжних країн;
 • здійснення особистих майнових і немайнових прав та обов’язків подружжя на території зарубіжних країн;
 • сприяння у визнанні шлюбів юрисдикціями різних держав;
 • визнання шлюбів недійсними
 • розірвання шлюбних контрактів;
 • встановлення місця проживання дітей та порядку їх виховання;
 • встановлення і оспорювання батьківства (материнства)
 • усиновлення (удочеріння);
 • стягнення аліментів та зобов’язань щодо утримання дітей, батьків і непрацездатних осіб;
 • інші питання.

Послуги адвоката по судовим спорам включають в себе:

 • складання та подання позовної заяви;
 • участь в ході досудової підготовки справи;
 • надання допомоги по накладенню арешту на спірне майно;
 • збір необхідних документів;
 • представлення інтересів в судових засіданнях;
 • отримання рішення суду;
 • оскарження рішення суду (в разі необхідності).

Я маю багаторічний досвід у вирішенні сімейних конфліктів як на стороні позивача, так і на стороні відповідача. Представлю Ваші інтереси як при добровільному врегулюванні розбіжностей, так і при представленні інтересів у сімейних справах в судовому порядку.

Допоможу Вам при суперечках, в яких стороною є громадянин України, СНД, Великобританії або країни Європейського союзу, дозволю будь-які питання, пов’язані з розділом майна, суперечками про місце проживання дітей, усиновленням, захищу Ваші інтереси в судових та інших державних органах.

Допоможу Вам при укладенні або розірванні шлюбу на території України, якщо Ви є громадянином іншої держави; сприяю отриманню свідоцтва про народження дитини, яка народилася в Україні, якщо його батьки прибули з іншої країни.

Маю партнерів, які здійснюють відповідні юридичні послуги в Європейському союзі, що значно підвищує ефективність моєї роботи при вирішенні сімейних питань.
Кваліфіковано представлю Ваші інтереси без Вашої безпосередньої участі в суді та інших органах, що збереже Ваші нерви і душевний спокій.

Послуги адвоката по апостилюванню документів

Надаю послуги з проставлення апостиля на документи, видані українськими і кіпрськими державними органами для їх визнання на території держав – учасниць Гаазької Конвенції, що скасовує вимоги легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 5 жовтня 1961 г.), в уповноважених органах міста Києва та Київської області, міста Нікосії.

«Міжнародний судовий процес» і «Міжнародний комерційний арбітраж»:

 • підготовка меморандумів за фактами для іноземних консультантів (summary of facts), підготовка юридичних висновків і довідок з питань українського права;
 • організація підбору іноземних юридичних фірм для ведення іноземних судів і арбітражів (проведення «тендерів» (pitch) між ними, підготовка запитів на надання послуг (request for services), формування правильних критеріїв для вибору фірм);
 • робота з зовнішніми консультантами при веденні іноземних процесів (участь в формулюванні стратегії, формулювання плану дій, контроль своєчасності та адекватності дій консультантів). Контроль витрат зовнішніх консультантів, вироблення заходів для зниження витрат зовнішніх консультантів
 • робота з міжнародними детективними агентствами (investigators), аудиторськими фірмами, участь в підготовці експертних висновків (з технічних питань, quantum), включаючи експертні висновки по російському праву.
 • організація процедур розкриття документів (discovery, disclosure) в рамках компанії для міжнародних процесів
 • організація збору доказів всередині компанії по міжнародним процесам. Підготовка інших документів правового характеру
 • представлення інтересів Замовника і його афілійованих осіб в судах, арбітражних органах по спорах з іноземним елементом або іншим суперечкам за дорученням керівництва Замовника.

Корпоративне право:

 • організація роботи юридичної служби на стратегічному та тактичному рівнях – управління ризиками та юридичне забезпечення поточної операційної діяльності (робоча мова – англійська, українська, російська);
 • виконання функцій керівника юридичних проектів групи компаній, в реалізації яких задіяно юристи іноземних держав (робоча мова – англійська);
 • юридичний супровід бізнесу компанії з питань корпоративного права, договірного права, інтелектуальної власності, медіа, взаємодії з іноземними юристами (Кіпр, Країни Європейського союзу, США) (робоча мова – англійська);
 • управління командою юристів, взаємодія з іншими підрозділами компанії (робоча мова – англійська, українська, російська);
 • виконання правових доручень власників і керівників групи компаній в Росії і закордонних державах (робоча мова – англійська, українська, російська);
 • робота з юридичного консультування керівників і власників групи компаній (робоча мова – українська, російська);
 • кваліфікована підготовка текстів різних правових документів російською та англійською мовами (робочі мови – англійська, українська, російська);
 • супровід групи компаній в області корпоративного права; підготовка та оформлення корпоративних документів компаній (робочі мови – англійська, українська, російська);
 • ведення установчої документації групи компаній, реєстрація новостворених юридичних осіб в Україні і закордонних державах, супровід угод з купівлі-продажу часток, прийому інвесторів як в українські, так і в іноземні компанії; (Робочі мови – англійська, українська, російська);
 • професійні контакти з юридичними фірмами і юристами іноземних держав з питань міжнародного права, захисту інтелектуальної власності, укладення дво- і багатосторонніх договорів, цивільного процесу, міжнародного комерційного арбітражу і міжнародних бізнес-транзакцій (робоча мова – англійська);
 • взаємодія з юридичними службами іноземних компаній – партнерів групи: узгодження текстів та умов договорів і угод, змін і доповнень до них, порядку розірвання та пролонгації (робоча мова – англійська);
 • участь в переговорах власників і керівників групи компаній з російськими та іноземними партнерами, в тому числі ведуться англійською мовою (робочі мови – англійська, українська, російська);
 • юридична експертиза міжнародних договорів і угод (робоча мова – англійська);
 • участь в супроводі інвестиційних проектів, злиттях і поглинаннях (робочі мови – англійська, українська, російська);
 • забезпечення законності діяльності групи компаній, захист її правових інтересів (робочі мови – англійська, українська, російська);
 • правова експертиза прийнятих керівництвом групи компаній бізнес-рішень, наказів, інструкцій, положень, стандартів і інших актів правового характеру (робоча мова – українська, російська);
 • підготовка висновків з правових питань, що виникають в діяльності групи компаній (робочі мови – англійська, українська,  російська);
 • забезпечення методичного керівництва правовою роботою в групі компаній, роз’яснення чинного законодавства та порядку його застосування власникам, керівникам і працівникам (робоча мова – українська, російська);
 • надання правової допомоги структурним підрозділам підприємств (робочі мови – англійська, українська, російська);
 • представлення інтересів групи компаній в міжнародних і українських судах та міжнародних і українських комерційних арбітражах, державних і громадських організаціях при розгляді правових питань і претензій до групи компаній, власникам і керівникам (робочі мови – англійська, українська, російська).

Міжнародний адвокат – напрям «Міжнародне стратегічне просування компаній»:

 • створення структури юридичних осіб групи компаній на Кіпрі, в Україні, в Росії і в інших державах (робоча мова – англійська, українська, російська);
 • відкриття рахунків групи компаній в іноземних банках, проведення переговорів з банками, укладення угод по Інтернет-банкінгу, координація взаємодії між банками та процесинговими компаніями (робоча мова – англійська);
 • проведення переговорів, укладання угод і контроль їх виконання з міжнародними процесінговими системами (JCC, PayPal, MoneyBookers, softBanking, GlobalPayments) (робоча мова – англійська);
 • правовий супровід питань реєстрації товарних знаків компанії в країнах Європейського Союзу і США, реєстрації прав на програмний продукт, вирішення питань інтелектуальної власності (робоча мова – англійська);
 • правовий аналіз питань необхідності ліцензування діяльності групи компаній у кожній країні ведення діяльності (необхідність отримання ліцензій на передачу даних, телеком, Інтернет-телефонію) (робоча мова – англійська);
 • правовий аналіз питань оподаткування діяльності компанії в кожній країні ведення діяльності, в тому числі в зв’язку з необхідністю реєстрації в якості платника податків та утримання податків з джерел виплат (робоча мова – англійська);
 • правовий аналіз та робота з легалізації послуг, зареєстрованими на сайті компанії, виявлення послуг, заборонених для реклами в мережі Інтернет (робоча мова – англійська);
 • правовий супровід рекламних компаній в іноземних державах, участь в переговорах та укладенні рекламних контрактів, угод (робоча мова – англійська);
 • взаємодія з іноземними юридичними компаніями та юристами для виконання зазначених вище завдань – проведення переговорів і консультацій на англійській мові, контроль діяльності іноземних юридичних компаній, підготовка договорів, заяв, довідок, завдань та інших документів англійською мовою для вирішення поставлених завдань (робочий мова – англійська);
 • підготовка наступних договорів і угод на англійській мові, необхідних для діяльності структури компаній:
  • універсальна угода користуванная сайтом;
  • угоду про нерозголошення конфіденційної інформації;
  • трудову угоду з працівником / фрілансером;
  • угоду про тестування і оцінку програмного забезпечення;
  • угоду з розробки та впровадження програмного забезпечення та комп’ютерних систем;
  • ліцензійну угоду про передачу програмного продукту;
  • угоду про технічну підтримку і обслуговування системи;
  • угоду про постачання комп’ютерної системи «під ключ»;
  • угоду про обробку персональних даних користувачів;
  • угоду про проведення досліджень і розробок програмного забезпечення;
  • угоду про продаж акцій / часток / частини активів (для нових інвесторів);
  • угоду про створення спільного підприємства (для інвесторів);
  • партнерську угоду (для інвесторів);
  • угоду про розробку Інтернет-сайту і передачу відповідного програмного забезпечення;
  • угоду про створення і передачу окремих веб-сторінок Інтернет-сайту;
  • погодження про послуги хостинг-провайдера;
  • угоду про рекламні послуги на сайті компанії;
  • угоду про просування Інтернет-сайту;
  • угоду про передачу прав на Інтернет-сайт;
  • угоду про розробку продукту і створення бренду для Інтернет-компанії;
  • угоду про консультаційні послуги веб-розробників;
  • погодження про послуги з підтримки та обслуговування Інтернет-сайту;
  • угоду з компанією-агрегатором реклами в банерах, текстових гіперпосиланнях Інтернет-сайту компанії;
  • угоду про створення і підтримку рекламних гіперпосилань;
  • угоду про ліцензування контенту сайту;
  • угоду про передачу прав на доменне ім’я;
  • угоду про передачу прав на товарний знак;
  • інші договори, контракти і угоди, необхідні для діяльності групи компаній.

Для отримання даного виду послуг, будь ласка, зв’яжіться зі мною.